Image default
Οικονομία

Την Τρίτη η πρεμιέρα της πλατφόρμας για τις 240 δόσεις -Οι βασικές ρυθμίσεις

Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες έτσι ώστε την ερχόμενη Τρίτη,1η Ιουνίου, να είναι όλα έτοιμα για να τεθεί σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα εξωδικαστικού συμβιβασμού, όπως προβλέπεται από το νέο Πτωχευτικό.

Αυτές τις ημέρες γίνονται συνεχώς τεχνικές δοκιμές, ενώ ετοιμάζονται και οι σχετικές Αποφάσεις- που έχουν ήδη υπογραφεί- για την ενεργοποίηση των διαδικασιών. Σημειωτέον ότι αν και ο νέος Πτωχευτικός έχει ξεκινήσει από την 1η Μαρτίου για τις επιχειρήσεις, η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού δεν γίνεται μέσω των αυτοματοποιημένων ρυθμίσεων που θα προσφέρει η πλατφόρμα, αλλά με την υποβολή business plan από μεγάλες εταιρίες, με μεγάλα χρέη. Από την Τρίτη, φυσικά πρόσωπα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μπορούν να αξιοποιήσουν την ειδική πλατφόρμα, χωρίς κόστος και χωρίς γραφειοκρατία.

Στο πρώτο βήμα, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος, παρέχοντας εξουσιοδότηση για την άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου. Στη συνέχεια, το σύστημα θα αντλεί όλα τα στοιχεία που αφορούν σε οφειλές, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία. Στο δεύτερο βήμα, απολύτως αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου Νόμου, θα παράγεται η σχετική ρύθμιση, χωρίς να απαιτείται εμπλοκή ανθρώπινου παράγοντα ή/και έγκριση οποιουδήποτε στελέχους του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στη συνέχεια οι χρηματοδοτικοί φορείς, δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη και της απαιτούμενης πλειοψηφίας των χρηματοδοτικών φορέων, διαβιβάζεται στο Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι καλούνται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να ελέγξουν την τήρηση των προϋποθέσεων του Νόμου και εφόσον πληρούνται τότε αυτομάτως παρέχεται η αυτόματη έγκρισή τους.
Τι σημαίνει πρακτικά εξωδικαστική ρύθμιση; Οι βασικές αρχές, που «ξεκλειδώνουν» τις 240 δόσεις είναι οι εξής:

Ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει κατ’ ελάχιστον την αξία ρευστοποίησης όλης της περιουσίας του (ανεξαρτήτως αν το ποσό αυτό καλύπτεται από τα δηλωμένα εισοδήματά του). Για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, η αξία ρευστοποίησης προσδιορίζεται ως το μέγιστο ανάμεσα στη φορολογητέα αξία και την εμπορική αξία μειωμένη, κατά 3% λόγω των εξόδων της διαδικασίας ρευστοποίησης. Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, η αξία ρευστοποίησης ταυτίζεται με την εμπορική αξία.

Πρόσθετα στο ανωτέρω ποσό, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει και το ποσό που περισσεύει από τα εισοδήματα του (μετά την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης για ΦΠ και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης για ΝΠ), εφόσον τα εισοδήματα του είναι επαρκή και μπορούν να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο.

Πρόσθετα στα ανωτέρω, ο οφειλέτης έχει την ευχέρεια να δηλώσει ότι μπορεί να πληρώνει παραπάνω (με σκοπό να αποπληρώσει νωρίτερα και αποφύγει την επιβάρυνση τόκων) και τότε προστίθεται και αυτό το ποσό.

Το «κούρεμα» προς το δημόσιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση, 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Επιπλέον στην περίπτωση των διμερών διαπραγματεύσεων ή στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις όταν η προσφερόμενη λύση από τους χρηματοδοτικούς φορείς προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών (αλγόριθμος Β), το «κούρεμα» βασικής οφειλής προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 75%.

Σημειώνεται ότι διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατουμένων φόρων, επιρριπτομένων φόρων προς το Δημόσιο και ασφαλιστικών εισφορών απαγορεύεται από το Νόμο. Περαιτέρω, στην περίπτωση αυτή το «κούρεμα» προς τους χρηματοδοτικούς φορείς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 80% των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων (εξαιρουμένων των τόκων υπερημερίας για τους οποίους δεν υπάρχει όριο).

Η ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5%, το οποίο υπολογίζεται ετησίως. Η ρύθμιση οφειλών με τους χρηματοδοτικούς φορείς επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το euribor/libor τριμήνου/ μηνός, προσαυξημένο κατά 3,25% για εξασφαλισμένες οφειλές και 4,5% για μη εξασφαλισμένες οφειλές.

Το ποσό μηνιαίας δόσης αυξάνεται σταδιακά μετά από 1 και 4 έτη. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η προσφερόμενη λύση από τους χρηματοδοτικούς φορείς προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, προβλέπεται σταδιακή αύξηση με διάφορα βήματα ανάλογα το είδος δανείου – οφειλέτη.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης για τη ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανέρχεται σε 50 ευρώ. Περαιτέρω σε περίπτωση που η προσφερόμενη λύση από τους χρηματοδοτικούς φορείς προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, προβλέπεται ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης προς χρηματοδοτικού φορείς που ανέρχεται σε 50 ευρώ ανά δάνειο με εξασφάλιση και σε 50 ευρώ ανά πιστωτή για δάνεια χωρίς εξασφάλιση.

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων ρύθμισης αποπληρωμής οφειλής προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είναι 240. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η προσφερόμενη λύση από τους χρηματοδοτικούς φορείς προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, προβλέπεται μέγιστο όριο 420 δόσεων για τα εξασφαλισμένα δάνεια ΦΠ, 240 δόσεων για μη εξασφαλισμένα δάνεια ΦΠ και εξασφαλισμένα δάνεια ΝΠ και 180 δόσεων για μη εξασφαλισμένα δάνεια ΝΠ. Επιπλέον για οφειλέτες ΦΠ έχει προβλεφθεί από τους χρηματοδοτικούς φορείς το μέγιστο όριο ηλικίας τα 85 έτη, βάσει του οποίου μειώνεται ο αριθμός των δόσεων, έκτος αν συμβληθεί εγγυητής μικρότερης ηλικίας.

Τα παζάρια για το Φορέα

Δεύτερο – «κλειδί» του νέου Πτωχευτικού είναι το ειδικό πλαίσιο προστασίας για την κύρια κατοικία των ευάλωτων, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν με έξωση. Ειδικός Φορέας θα αγοράζει από τις τράπεζες το επίμαχο ακίνητο και στη συνέχεια θα το εκμισθώνει στο νοικοκυριό, επιδοτώντας μάλιστα το ενοίκιο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο Φορέας θα αργήσει να πάρει σάρκα και οστά, καθώς είναι ακόμα υπό διαμόρφωση τα κείμενα του σχετικού διαγωνισμού. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν αναμένεται να πάρει μπροστά πριν από το Μάρτιο του 2022. Τι θα γίνει ως τότε; Κινδυνεύουν τα σπίτια των ευάλωτων;

Η πρώτη απάντηση είναι ότι μέχρι να ολοκληρωθεί μια διαδικασία πλειστηριασμού απαιτούνται γύρω στους 9 μήνες (μόνο η εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης απαιτεί ένα 2μηνο), άρα επί της ουσίας ακόμα κι αν μια τράπεζα κινηθεί επιθετικά, μέχρι να χτυπήσει το σφυρί, θα έχει ενεργοποιηθεί ο νέος Φορέας. Οι πληροφορίες αναφέρουν, όμως, ότι με πρόταση των ίδιων των τραπεζών μπορεί να γίνει by pass αυτού του «κενού» μέχρι να λειτουργήσει ο Φορέας.

Το «κλειδί» αυτής της πρότασης είναι το επίδομα στέγασης που προβλέπει ο νόμος να καταβάλει το Δημόσιο στο Φορέα. «Δώστε σε εμάς αυτά τα 200 ευρώ της επιδότησης» είναι η πρόταση των τραπεζών για όσο μένει στα χαρτιά ο Φορέας, με αντάλλαγμα- τι άλλο;- τη μη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.
iefimerida.gr

Related posts

Συντάξεις Απριλίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής για κάθε Ταμείο

Ηγέτης της παγκόσμιας οικονομίας η Κίνα έως το 2031

Πώς η Ρωσία κρατάει ζωντανή -οικονομικά- τη Λευκορωσία

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy