Image default
Οικονομία

Πώς το Ταμείο Ανάκαμψης θα βοηθήσει τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Δίκτυο από τρεις πλατφόρμες, που θα ελέγχουν τις χορηγήσεις, την πιστοληπτική ικανότητα επιχειρήσεων και νοικοκυριών και θα προειδοποιούν έγκαιρα σε περιπτώσεις υπερχρέωσης με στόχο τον έλεγχο την καλύτερη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Με σημείο αναφοράς τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και χρησιμοποιώντας συνολικούς πόρους 9 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών δημιουργεί ένα δίκτυο, που θα ελέγχει τις χορηγήσεις αλλά και την πιστοληπτική ικανότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σε πρώτη φάση, αναμένεται η ίδρυση ενός Παρατηρητηρίου Πιστοληπτικής Επέκτασης, για την συλλογή δεδομένων που αφορούν στη ρευστότητα που παρέχεται από τράπεζες (δάνεια και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα) σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Το έργο θα βοηθήσει τις δημόσιες πολιτικές προώθησης νέων δανείων για την αύξηση της χρηματοδότησης της οικονομίας. Με άλλα λόγια, εντοπίζοντας τις ανάγκες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να καλύψουν οι τράπεζες, το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να συμπληρώσει τα “κενά”, είτε με ειδικά εγγυοδοτικά προγράμματα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ή να ανακατευθύνει δανειοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕIB), το Ευρωπαϊκό Επενδυτικόf Ταμείο (EIF) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και ανασυγκρότησης (EBRD). Η δημιουργία αυτού του παρατηρητηρίου θα κοστίσει 1εκατ. ευρώ με βάση τον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης

Η δεύτερη πρωτοβουλία που αναμένεται να προχωρήσει, είναι η δημιουργία κατάλληλων ψηφιακών συστημάτων για την υποστήριξη μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης αφερεγγυότητας ιδιωτικών χρεών. Το έργο στοχεύει στην επιτάχυνση διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους εξωδικαστικά. Με το σύστημα αυτό τόσο ο δανειολήπτης όσο και οι δανείστριες τράπεζες, θα γνωρίζουν ποιος ή ποιοι δανειολήπτες έχουν οικονομικά προβλήματα και θα ενεργοποιούνται, ώστε να μην εντάξουν νέα “κόκκινα” δάνεια στους ισολογισμούς τους. Λύση και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις που φτάνουν στην “κόκκινη ζώνη”, θα είναι και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για πτώχευση και για την αποποίηση χρεών (πλαίσιο 2ης ευκαιρίας). Η σταθερή μείωση των “κόκκινων” δανείων, θα δώσει στις εμπορικές τράπεζες τα κεφάλαια να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση θα απορροφήσει πόρους 3 δισ. ευρώ .

Δημόσιος Τειρεσίας

Η τρίτη πρωτοβουλία αφορά τη δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Δημοσίων Πιστώσεων, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών (επιχειρήσεις και ιδιώτες), βάσει δημόσιων δεδομένων και πληροφοριών που καταχρηστικά ονομάστηκε “δημόσιος Τειρεσίας”.

Στόχος της προσπάθειας, θα είναι η αντιμετώπιση των δυσκολιών επιχειρήσεων και ιδιωτών σε ό,τι αφορά τη λήψη δανείων και άλλων μορφών χρηματοδότησης, μετά από τις πολυετείς πολλαπλές οικονομικές κρίσεις, μέσω της ευκολότερης πρόσβασης στην πιστωτική πληροφορία.

Προβλέπεται επίσης, η ίδρυση Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων με στόχο την ενίσχυση της παροχής πιστώσεων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσα από περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τελικά αυξημένη ρευστότητα και αποτελεσματικότητα της δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το όλο εγχείρημα θα απορροφήσει πόρους 5 εκατ. ευρώ.

Ο δρόμος του Χρηματιστηρίου

Τέλος, με άλλη πρωτοβουλία – μεταρρύθμιση, θα ενισχυθεί η επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την Κωδικοποίηση και την αναθεώρηση νόμων και διατάξεων καθώς και την αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων. Το έργο θα ενισχύσει την πρόσβαση επιχειρήσεων σε κεφάλαια και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς και αναμένεται να κοστίσει 16 εκατ. ευρώ.
capital.gr

Related posts

Πανάκριβο το αρνί φέτος. Πάνω από 12€ η τιμή του

Kostas Ermes

Bitcoin: Απαγόρευση λειτουργίας κέντρου εξόρυξης στην Κίνα

Ένας στους τρεις Ευρωπαίους δεν αντέχει οικονομικά διακοπές μίας εβδομάδας

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy