Image default
ΕΛΛΑΣ Οικονομία

Ποιοι είναι αυτοί που δεν θα πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης

eisfora-allhleguhs-24Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο για το ποιοι δεν έχουν υποχρέωση, βάσει εισοδημάτων και οικονομικής κατάστασης, να πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο εξαιρούνται:

Μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι κατά την 31η Ιανουαρίου του 2014, άτομα με αναπηρία άνω του 80% αλλά και φυσικά πρόσωπα που εισέπραξαν αποζημίωση απόλυσης ή το εφάπαξ τους, δικαιούνται να απαλλαγούν από την εισφορά αλληλεγγύης αρκεί να συμπληρώσουν με τον σωστό τρόπο τη φορολογική τους δήλωση ή να διεκδικήσουν το δίκιο τους με βάση τις οδηγίες που δημοσιεύονται σε σημερινή εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος

– Ζητήθηκαν και χορηγήθηκαν στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ηλεκτρονικά αρχεία των μακροχρόνια ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι κατά την 31η Ιανουαρίου 2014 στους καταλόγους των Ταμείων Ανεργίας, καθώς και όσων λαμβάνουν επίδομα ανεργίας κατά την ίδια ημερομηνία. Μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, όσοι είναι εγγεγραμμένοι για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες, δηλαδή για το παρόν οικονομικό έτος πριν και κατά την 31/01/2013. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στις περιπτώσεις που τα παραπάνω ηλεκτρονικά αρχεία δεν είναι ορθώς ενημερωμένα, οι φορολογούμενοι μπορούν να προσέλθουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος και να υποβάλλουν αίτηση για διαγραφή του ποσού.

– Προκειμένου να απαλλαγεί ένας άνεργος από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το οικονομικό έτος 2014, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, είναι οι εξής:

α) Να λαμβάνει κατά την 31/01/2014 επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, το Γ.Ε.Ν.Ε. ή το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ ή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των ανέργων των παραπάνω οργανισμών για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος. Στις περιπτώσεις αυτές προσκομίζει βεβαίωση από τον εκάστοτε Οργανισμό.

β) Να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν έχει κατά το φορολογικό έτος 2014 πραγματικά εισοδήματα που προέρχονται από ακίνητα, κινητές αξίες, εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις, ελευθέριο επάγγελμα και επιπλέον μέχρι την ημερομηνία της αίτησης ούτε από μισθωτές υπηρεσίες. Το γεγονός αυτό θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2014 (που θα υποβληθεί κατά το 2015).

Διευκρινίζεται ότι, στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος, για τις ανάγκες εφαρμογής αυτής της εξαίρεσης, δεν περιλαμβάνονται τα εισοδήματα που προσδιορίζονται με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και την ετήσια δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς, για όλα τους τα εισοδήματα, οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, συνεπώς και όσοι έχουν βαριά κινητική αναπηρία 80% ακριβώς.

Σημειώνεται ότι, τα άτομα με κινητική αναπηρία 80% ακριβώς, εξαιρούνται μόνο από την εισφορά και όχι από την επιβολή του φόρου εισοδήματος. Το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 19 του πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 913-914.

– Η αποζημίωση λόγω λύσης εργασιακής σχέσης, όπως επίσης και οι αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ε.Ε, δηλώνονται στους κωδικούς 657-658 του Πίνακα 6 της δήλωσης, προκειμένου κατά την εκκαθάριση να μην υπολογιστεί εισφορά για αυτά.

– Τα εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας και των ασφαλιστικών οργανισμών δηλώνονται στους κωδικούς 781-782 του πιο πάνω πίνακα και καθόσον δεν αποτελούν εισόδημα επίσης δεν περιλαμβάνονται σε εισφορά αλληλεγγύης.

Πηγή

Related posts

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ «Φρένο» στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαρισμών

ExnetΗellas

Πρόσβαση σε όλους τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς θα έχουν οι εφοριακοί για έλεγχο καταθέσεων και διασταυρώσεις για τα Ι.Χ.

ExnetΗellas

Δείτε πώς ωφελείστε σήμερα απο τις 100 δόσεις του Taxisnet

ExnetΗellas

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy